1. ryska inbördeskriget

  ryska inbördeskriget, konflikt 1918–22 som huvudsakligen utkämpades mellan den bolsjevikiska Röda armén å ena sidan och de så kallade vita styrkorna, som huvudsakligen förenades av ett motstånd mot bolsjevikerna och en nationalistisk strävan efter att bevara det gamla Tsarryssland.

 2. Expressen

  Expressen, liberal kvällstidning, utgiven i Stockholm av AB Kvällstidningen Expressen, dotterbolag till Bonnier AB.

 3. Florence Nightingale

  Nightingale, Florence, född 12 maj 1820, död 13 augusti 1910, brittisk hälso- och sjukvårdsreformator, samhällsforskare, sjuksköterska.

 4. semiotik

  semiotik, det systematiska studiet av tecken och andra betydelser, inklusive de icke-språkliga.
 5. Nya Sverige

  Nya Sverige, engelska New Sweden, svensk koloni i Nordamerika 1638–55, belägen längs Delawarefloden inom nuvarande staterna Delaware, Pennsylvania och New Jersey.

 6. arbetarråd

  arbetarråd, revolutionära organisationer med politiska och ekonomiska maktbefogenheter.
 7. Beckomberga sjukhus

  Beckomberga sjukhus, Bromma, Stockholm, psykiatriskt sjukhus, i bruk 1932–97.
 8. GRU

  GRU, förkortning för ryska Glavnoje razvedyvatelnoje upravlenije, ’huvudstyrelsen för underrättelsetjänsten’, den militära underrättelseorganisationen i Sovjetunionen.
 9. Nasjonal Samling

  Nasjonal Samling, NS, norskt politiskt parti, grundat 1933 av Vidkun Quisling.

 10. akademi

  akademi, högre läroanstalt eller lärt samfund.