1. omstridd

  omstridd [åm`-] adj. omstritt ORDLED: om--stridd
  Svensk ordbok
 2. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 3. Michail Gorbatjov

  Gorbatjov, Michail, född 2 mars 1931, död 30 augusti 2022, sovjetisk (rysk) politiker, generalsekreterare i kommunistpartiet och landets högste ledare 1985–91.

 4. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.

 5. Roland Barthes

  Barthes, Roland, född 12 november 1915, död 26 mars 1980, fransk kritiker, den förste innehavaren av en professur i litteratursemiologi vid Collège de France (1976).
 6. Edda

  Edda, benämning på två skilda verk i medeltida isländsk litteratur.
 7. Giuseppe Garibaldi

  Garibaldi, Giuseppe, född 4 juli 1807, död 2 juni 1882, italiensk frihetskämpe, enhetsrörelsens främsta krigargestalt.

 8. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).

 9. Dante Alighieri

  Dante Alighieri, född i maj 1265, död 13 eller 14 september 1321, florentinsk författare, Italiens nationalskald.
 10. determinism

  determinism, filosofisk ståndpunkt enligt vilken allt som sker sker med nödvändighet, helt bestämt av förutgående orsaker eller andra redan givna villkor.