1. omvandlad bergart

  omvandlad bergart, detsamma som metamorf bergart.
 2. omvandla

  omvandla [åm`-] verb ~de ~t ORDLED: om--vandl-ar SUBST.: omvandlande, omvandling
  Svensk ordbok
 3. fotosyntes

  fotosyntes, den process genom vilken växter, alger och fototrofa bakterier omvandlar ljus till kemiskt bunden energi.
 4. A/D-omvandlare

  A/D-omvandlare, elektronisk anordning, se analog–digital-omvandlare.
 5. grundämne

  grundämne, element, ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan.
 6. radioaktivitet

  radioaktivitet, egenskap hos vissa atomkärnor som spontant omvandlas till dotterkärnor under utsändning av joniserande strålning med en för sönderfallet karakteristisk halveringstid.
 7. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 8. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.

 9. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 10. kloroplast

  kloroplast [uttalas klåråplást] är en organell, alltså ett miniorgan inuti en cell. I kloroplasten sker fotosyntesen. Kloroplaster finns hos växter och alger.