1. onekligen

  o`nekligen adv. ORDLED: o--nek-lig-en
  Svensk ordbok
 2. induktiva metoder

  induktiva metoder, metoder avsedda att tillämpas vid induktion.
 3. epos

  epos, den viktigaste kategorin i bunden form inom den äldre berättarkonsten, företrädd på flertalet håll där ett litteraturspråk utvecklats.
 4. Maria Eleonora

  Maria Eleonora, född 11 november 1599, död 18 mars 1655, svensk drottning, dotter till Johan Sigismund av Brandenburg och Anna av Preussen.
 5. formelteori

  formelteori, en teori inom folkdikts- och eposforskningen som utgår från det faktum att en god del av muntlig både prosa och poesi består av ”formler”, stereotypa byggbitar, klichéer, fasta ordvändningar och stående epitet etc., som står till berättarens förfogande utan att behöva ändras och som finns i synonyma utformningar av olika längd för att kunna fogas in i versmåttet.
 6. Sörgården

  Sörgården, läsebok av Anna Maria Roos, utgiven 1912.
 7. Belgien

  Belgien, stat i Västeuropa.

 8. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 9. retorik

  retorik, dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna.
 10. omgång

  omgång [åm`-] subst. ~en ~ar ORDLED: om--gång-en
  Svensk ordbok