1. ontologi

  ontologi, läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten.
 2. ontogeni

  ontogeni, ontogenes, en växt- eller djurindivids utveckling från befruktad äggcell till vuxen.
 3. Ontario

  Ontario, provins i Kanada; 1,2 miljoner km2, 14,3 miljoner invånare (2018), varav 90 procent bor inom ett litet område i provinsens sydöstra del.

 4. ont

  ont adv.
  Svensk ordbok
 5. ont öga

  ont öga, en form av folktro, se onda ögat.
 6. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 7. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 8. marknadsekonomi

  marknadsekonomi är ett ekonomiskt system.
 9. Onteniente

  Onteniente, stad i östra Spanien; för belägenhet se landskarta Spanien.
 10. Ontariosjön

  Ontariosjön är en sjö som ligger mellan USA och Kanada.