1. oral

  oral, hänförande sig till munnen eller talet, mun-, muntlig.
 2. oral history

  oral history, muntlig historieforskning, baserad på forskarnas utfrågning av aktörerna genom frågelistor, enkäter, intervjuer, djupintervjuer eller videotape.
 3. orala stadiet

  orala stadiet, oralfasen, enligt psykoanalytisk teori den tidigaste fasen i människans psykosexuella utveckling, från födelsen till 1–1,5 års ålder.
 4. oral diktning

  oral diktning, muntlig diktning.
 5. oralfasen

  oralfasen, detsamma som orala stadiet.
 6. oral

  ora´l adj. ~t ORDLED: or-al
  Svensk ordbok
 7. oral sexualitet

  oral sexualitet, munsex, sexuell stimulering av framför allt könsorganen med mun och tunga.
 8. oral galvanism

  oral galvanism, uppkomsten av galvaniska strömmar i munhålan och de känsel- och smakupplevelser som dessa kan ge upphov till.
 9. litteratur

  litteratur, här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.
 10. psykosexuella stadier

  psykosexuella stadier, begrepp inom psykoanalytisk utvecklingsteori.