1. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 2. Svenska Akademiens ordbok

  Svenska Akademiens ordbok, SAOB, ordbok över svenska språket från 1521 och framåt, utgiven sedan 1898 av Svenska Akademien och med redaktion i Lund.

 3. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

  Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, SO, ordbok i två band utgiven 2009.
 4. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 5. ordbok

  o`rdbok subst. ~en ordböcker ORDLED: ord--bok-en
  Svensk ordbok
 6. Nusvensk ordbok

  Nusvensk ordbok, ordbok i tio band (1915–72) över svenska språket under 1800-talets senare och 1900-talets första hälft (omtryckt 1981 i fem band).
 7. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 8. lexikon

  lexikon, ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 9. ordlista

  ordlista, ordnad förteckning över en samling ord i ett språk med kortfattade uppgifter om orden.
 10. islamofobi

  islamofobi, socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar och bruk som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på grund av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.