1. ordinarie

  ordinarie, fastställd, normal; fast anställd.
 2. ordinarie tjänst

  ordinarie tjänst, äldre statlig tjänstetyp som gav tjänstens innehavare starkt anställningsskydd, särskilt då tillsättning skett med fullmakt eller genom konstitutorial.
 3. ordinarie

  ordinarie [-a`r- el. -a´r-] adj., ingen böjning ORDLED: ord-in-arie
  Svensk ordbok
 4. ordinarie inkomster

  ordinarie inkomster, i äldre tid statsinkomster som inflöt oberoende av riksdagsbeslut, i motsats till bevillningar, som beslöts av varje riksdag.
 5. ordinarie arbetstid

  ordinarie arbetstid, huvudformen för arbetstid enligt arbetstidslagen vid heltidsarbete högst 40 timmar i veckan.
 6. extra ordinarie tjänst

  extra ordinarie tjänst, tjänstetyp inom det statligt reglerade tjänstesystemet som efter kollektivavtal mellan parterna inom den statliga arbetsmarknaden 1988 övergått i lönetjänst.
 7. ämbetsman

  ämbetsman, i äldre språkbruk term för innehavare av högre statlig eller kyrklig befattning.
 8. fotboll

  fotboll, engelska association football, bollspel mellan två lag, vanligtvis med elva spelare i varje.
 9. ordinariesätta

  ordina`riesätta verb ordinariesatte ordinariesatt, pres. ordinariesätter ORDLED: ord-in-arie--sätt-er SUBST.: ordinariesättande, ordinariesättning
  Svensk ordbok
 10. ishockey

  ishockey, lagspel på is som utövas på skridsko med klubba och puck (gummitrissa) mellan två lag såväl utom- som inomhus.