1. ordlista

  ordlista, ordnad förteckning över en samling ord i ett språk med kortfattade uppgifter om orden.
 2. Svenska Akademiens ordlista

  Svenska Akademiens ordlista, egentligen Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, SAOL, ordlista vars senaste upplaga i praktiken är normerande för stavning, uttal och böjning av svenska ord.

 3. ordlista

  o`rdlista subst. ~n ordlistor ORDLED: ord--list-an
  Svensk ordbok
 4. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 5. lexikon

  lexikon, ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 6. SAOL

  SAOL, förkortning för Svenska Akademiens ordlista.
 7. kilskrift

  kilskrift är en sorts skrift med tecken som är uppbyggda av trekantiga, smala kilar.
 8. Svenska Akademien

  Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.

 9. skrift

  skrift, ett konventionellt system för kommunikation genom på föremål gjorda tecken, så utformat att texter i princip entydigt kan överföras till tal.
 10. rättskrivning

  rättskrivning, rättstavning, ortografi, vedertagen norm för stavning av ett språks ord.