1. oreda

  o`reda subst. ~n ORDLED: o--red-an
  Svensk ordbok
 2. stora oredan

  stora oredan, ryska smutnoje vremja (’den oroliga tiden’), perioden 1604–13 i Rysslands historia.
 3. Miguel de Cervantes

  Cervantes Saavedra, Miguel de, född troligen 29 september 1547, död 23 april 1616, spansk författare.

 4. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 5. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 6. Florence Nightingale

  Nightingale, Florence, född 12 maj 1820, död 13 augusti 1910, brittisk hälso- och sjukvårdsreformator, samhällsforskare, sjuksköterska.

 7. oredlighet mot borgenärer

  oredlighet mot borgenärer, brott mot borgenärer som föreligger bl.a. när en gäldenär på eller är nära obestånd avhänder sig egendom av betydande värde eller, när konkurs är nära förestående, ur Sverige för bort egendom av betydande värde eller, i konkurs, undandrar eller undanhåller konkursförvaltaren någon tillgång.
 8. advokat

  advokat, jurist som yrkesmässigt tillhandagår med rådgivning och biträder part inför domstol.
 9. rättskrivning

  rättskrivning, rättstavning, ortografi, vedertagen norm för stavning av ett språks ord.
 10. Macchiariniaffären

  Macchiariniaffären, benämning på händelserna under och efter den italienske läkaren Paolo Macchiarinis (född 1958) anställning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset 2010–16.