1. orubblig

  o`rubblig adj. ~t ORDLED: o--rubb-lig
  Svensk ordbok
 2. fördom

  fördom, negativ inställning mot individer och företeelser vilken bygger på vissa lätt identifierbara egenskaper hos dessa utan att annan tillgänglig information blir beaktad.
 3. sjuårskriget

  sjuårskriget, krig 1756–63 mellan å ena sidan Preussen och Storbritannien–Hannover, å andra sidan Österrike, Frankrike, Ryssland, Tysk–romerska riket och Sverige.

 4. Elvis Presley

  Presley, Elvis, född 8 januari 1935, död 16 augusti 1977, amerikansk sångare och skådespelare.
 5. Jeanne d’Arc

  Jeanne d’Arc, av sig själv kallad Jeanne la Pucelle (’jungfrun’), i litteraturen också benämnd Johanna av Lothringen och Jungfrun av Orléans, född ca 1412, död 30 maj 1431, franskt nationalhelgon.

 6. ironi

  ironi, i allmänt språkbruk term för yttrande eller framställning där upphovsmannen säger motsatsen till vad han verkligen menar men med avsikten att åhörare eller läsare ska inse detta.

 7. Perikles

  Perikles, grekiska Periklēs, född ca 490, död 429 f.Kr., athensk statsman.
 8. laga kraft

  laga kraft, juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av domstol eller myndighet inte längre kan överklagas när bl.a. tiden för överklagande har gått ut.
 9. ataraxi

  ataraxi, det orubbliga lugn i alla livets skiften som enligt flera grekiska filosofskolor präglar den vise.
 10. Ali

  Ali (˙Alī ibn Abī Ṭālib), cirka 600–ca 661, kusin till Muhammed och en av de första som antog islam.