1. osann partsutsaga

  osann partsutsaga, menedsbrott som består i att en part som förhörs i bevissyfte under sanningsförsäkran i rättegång med uppsåt lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen.
 2. osann försäkran

  osann försäkran, menedsbrott som begås av den som uppsåtligen lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen i en skriftlig utsaga som har bevisvärde och som med lagens stöd avges under edlig förpliktelse.
 3. osann

  o`sann adj. osant ORDLED: o--sann
  Svensk ordbok
 4. mened

  mened, brott som begås av den som uppsåtligen lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen under lagstadgad ed.
 5. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).

 6. desinformation

  desinformation, spridning av (särskilt avsiktligt) felaktig information.

 7. osannfärdig

  o`sannfärdig adj. ~t ORDLED: o--sann-färd-ig
  Svensk ordbok
 8. osannolik

  o`sannolik adj. ~t ORDLED: o--sanno-lik
  Svensk ordbok
 9. osanning

  o`sanning subst. ~en ~ar ORDLED: o--sann-ing-en
  Svensk ordbok
 10. rutenium

  rutenium, sällsynt grundämne i periodiska systemets grupp 8, hörande till platinametallerna, kemiskt tecken Ru.