1. ovanlig

  o`vanlig adj. ~t ORDLED: o--van-lig
  Svensk ordbok
 2. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 3. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.

 4. arabiska våren

  arabiska våren, sammanfattande benämning på de nationella uppror som inleddes i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern under 2011.

 5. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 6. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 7. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 8. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 9. Mars

  Mars är en av planeterna i vårt solsystem.
 10. biomassa

  biomassa, massan (normalt angiven i g eller kg) av levande organismer per ytenhet (normalt m2) eller per volymenhet (normalt m3).