1. Steve Ovett

  Ovett, Steven (Steve), född 1955, brittisk löpare.
 2. ovett

  o`vett subst. ~et ORDLED: o--vett-et
  Svensk ordbok
 3. Tristan och Isolde

  Tristan och Isolde, medeltida roman breton.
 4. Romeo och Julia

  Romeo och Julia, engelska Romeo and Juliet, det unga älskande paret i ett skådespel (ca 1594–95) av Shakespeare, som indirekt hämtade motivet ur den italienska novellalitteraturen.
 5. Herakles

  Herakles (grekiska Heraklēs, latin Hercules), Herkules, antik mytgestalt, den mest populäre av alla grekiska heroer, son till Zeus och Alkmene.
 6. ovettighet

  o`vettighet subst. ~en ~er ORDLED: o--vett-ig-het-en
  Svensk ordbok
 7. ovettig

  o`vettig adj. ~t ORDLED: o--vett-ig
  Svensk ordbok
 8. Svindlande höjder

  Svindlande höjder, Wuthering Heights, roman av den brittiska författaren Emily Brontë utgiven 1847.

 9. råntvång

  råntvång, att någon tvingas företa en rättshandling genom tvång i form av ”våld å person eller genom hot, som innebär trängande fara”.
 10. intresse

  intresse, dels en attityd som består i att man önskar ta del av något, dels något som innebär eller utgör en nödvändig betingelse för eller en bidragande orsak till att en persons eller ett kollektivs nuvarande eller framtida önskningar, krav, rättigheter eller behov tillgodoses.