1. oxygen

  oxygen, detsamma som syre.
 2. oxygenaser

  oxygenaser , enzymer som katalyserar reaktioner där en eller båda atomerna i en syremolekyl adderas till ett substrat (mono- respektive dioxygenaser).
 3. syre

  syre, oxygen, gasformigt grundämne hörande till syregruppen (kalkogenerna) i periodiska systemets grupp 16, kemiskt tecken O, som syrgas O2.
 4. ribulosbisfosfatkarboxylas-oxygenas

  ribulosbisfosfatkarboxylas-oxygenas, rubisco, enzym som katalyserar den viktigaste reaktionen i koldioxidbindningen i fotosyntesen.
 5. oxygen

  oxyge´n subst. ~et ORDLED: oxy-gen-et
  Svensk ordbok
 6. oxygenium

  oxygenium, det latinska namnet på syre; därav det kemiska tecknet O.
 7. oxygentält

  oxygentält , detsamma som syrgastält.
 8. oxygenator

  oxygenator , apparat som utanför kroppen syrsätter venöst (syrefattigt) blod och samtidigt befriar det från kolsyra (koldioxid).
 9. stålframställning

  stålframställning, vidareförädling av råjärn (tackjärn) eller järnsvamp till stål.
 10. världsomsegling

  världsomsegling, färd till sjöss ett helt varv runt jordklotet.