1. para-

  para-, par-, förled med betydelsen ’vid’, ’längs med’, ’mot’, ’bortom’ m.m., t.ex. paranormal ’som är utanför det normala’.
 2. Pará

  Pará, delstat i norra Brasilien; 1,25 miljoner km2, 8,3 miljoner invånare (2016).

 3. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 4. parasit

  parasit, organism som utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad, dock normalt utan att den senare dödas.
 5. parallellkoppling

  parallellkoppling, shuntkoppling, inom elektrotekniken ett sätt att koppla samman två eller flera komponenter eller apparater i en elektrisk strömkrets (eller annat ledningssystem) så att samtliga ingångar förenas med varandra i en punkt i kretsen och samtliga utgångar i en annan punkt varvid spänningsfallet över komponenterna blir detsamma.
 6. parasitism

  parasitism, förhållandet att en organism utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad.

 7. Paraguay

  Paraguay, stat i Sydamerika.

 8. paradox

  paradox, påstående, ofta i komprimerad form, som innebär en motsägelse mot vanlig uppfattning men kan innehålla en djupare sanning.
 9. parasympatiska nervsystemet

  parasympatiska nervsystemet, del av det autonoma nervsystemet.
 10. paracetamol

  paracetamol, N-acetyl- p-aminofen, acetaminofen, läkemedel med smärtstillande och febernedsättande verkan.