1. parameter

  parameter, i matematiken storhet som är konstant under en viss process men som sedan kan ges ett annat värde.
 2. parameter

  parame´ter subst. ~n parametrar ORDLED: para-metr-ar
  Svensk ordbok
 3. y-parameter

  y-parameter, inom elläran och fyrpolsteorin en parameter i det ekvationssystem som beskriver ett elektriskt nät med admittanser: I =  Y · U.
 4. h-parameter

  h-parameter, hybridparameter , storhet som används i ett (av många) sätt att matematiskt beskriva en fyrpol.
 5. karakteristika

  karakteristika, karakteristik, kurvskara i ett diagram, vilken anger ett samband mellan två variabla storheter som är beroende av en tredje storhet eller parameter.
 6. El Niño

  El Niño, meteorologisk-oceanografiskt fenomen som utgör den ena fasen i en oregelbundet återkommande förändring av ytvattentemperatur och väderförhållanden i tropiska Stilla havet, med omfattande påverkan på fiske- och jordbruksnäringarna.
 7. toleransområde

  toleransområde, i teknisk mening ett intervall kring det uppsatta målvärdet för en konstruktionsparameter.
 8. raketmotor

  raketmotor, reaktionsmotor (strålmotor) för farkost, vanligen raket eller robot, där allt drivmedel, både bränsle och oxidator, finns i farkosten.
 9. variabel

  variabel, i matematiken storhet som tänks variera.
 10. psykofysik

  psykofysik, del av psykologin som studerar sambanden mellan kvantitativa dimensioner av fysikaliska retningar av sinnesorganen (stimuli, betecknas S) och upplevelserna (betecknas R), som likaledes mäts kvantitativt.