1. parera

  pare´ra verb ~de ~t ORDLED: par-er-ar SUBST.: parerande, parering
  Svensk ordbok
 2. monetarism

  monetarism, riktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för prisnivån.

 3. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 4. ekonomisk politik

  ekonomisk politik, sammanfattande benämning på åtgärder från i första hand statens sida inriktade på att påverka förhållanden i ekonomin.

 5. parasoll

  parasoll, solskydd, känt i Orienten sedan forntiden och där, liksom i antikens kulturer och i Europa in på 1600-talet, en värdighetssymbol som hölls över förnäma personer.
 6. parerplåt

  parerplåt, plåt som kan täcka ett värjfästes tvärbyglar (parerringar).
 7. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 8. överstyrning

  överstyrning hos ett vägfordon innebär att föraren måste parera, dvs. styra mindre eller åt andra hållet, när farten ökar i en kurva.
 9. PIO

  PIO (förkortning för engelska pilot induced oscillation), ofrivillig tippsvängning hos flygplan vilken beror på att piloten vid försök att parera en störning kommer i fas med svängningen och förstärker den i stället för att dämpa den.
 10. bandy

  bandy, bollspel på is (naturlig eller konstfrusen) mellan två skridskoförsedda elvamannalag.