1. patologisk

  patologisk, tillhörande patologin; sjuklig, onormal, av sjukdom förändrad.
 2. patologisk fraktur

  patologisk fraktur, fraktur i benvävnad som är sjukligt förändrad, vanligen genom cancermetastas (dottersvulst) eller myelom.
 3. patologisk anatomi

  patologisk anatomi, äldre benämning på patologi.
 4. patologiskt rus

  patologiskt rus, förvirringstillstånd, ofta med aggressivitet och självdestruktivitet, utlöst av små mängder rusmedel, vanligen alkohol.
 5. patologisk

  patologisk [-lå´g-] adj. ~t ORDLED: pato-log-isk
  Svensk ordbok
 6. patologiskt samlande

  patologiskt samlande, psykiatrisk diagnos som kännetecknas av att en person har svårt att göra sig av med saker.

 7. Émile Durkheim

  Durkheim, Émile, född 15 april 1858, död 15 november 1917, fransk samhällsvetare, professor i pedagogik och sociologi vid bl.a. Sorbonne.
 8. försvarsmekanism

  försvarsmekanism, ett av de centrala begreppen i psykoanalysens teoribyggnad.
 9. intellektualisering

  intellektualisering, en persons försök att kontrollera och behärska konflikter genom att med hjälp av intellektet men på bekostnad av känslan distansera sig.
 10. patologi

  patologi, sjukdomslära, läran om sjukdomarnas orsak och utveckling, framför allt med utgångspunkt från förändringar i byggnaden av celler, vävnader och organ.