1. cash management

  cash management, CM, hantering av likvida medel; planering av penningflödet och effektivisering av kapitalutnyttjandet, t.ex. in- och utflöde av pengar samt likviditetshantering.
 2. konstsamlande

  konstsamlande har som enskild eller gemensam aktivitet i västerländsk kultur bedrivits sedan antiken, då främst grekiska konstobjekt förvärvades av hellenistiska härskare och romerska ämbetsmän (jämför konstmarknad).
 3. sked

  sked, ät- och serveringsverktyg.
 4. riskpremie

  ris`kpremie subst. ~n ~r ORDLED: risk--premi-en
  Svensk ordbok
 5. gardera

  garde´ra verb ~de ~t ORDLED: gard-er-ar SUBST.: garderande, gardering
  Svensk ordbok
 6. penning

  penn`ing subst. ~en ~ar ORDLED: penn-ing-en
  Svensk ordbok