1. permission

  permission [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: per-miss-ion-en
  Svensk ordbok
 2. Stig Wennerström

  Wennerström, Stig, 1906–2006, militär (överste i flygvapnet), spion.
 3. permittenttrafiken

  permittenttrafiken, transporterna genom Sverige från och till Norge (och Finland) av tyska permittenter och tysk krigsmateriel under andra världskriget (angående Engelbrechtdivisionen, se detta ord).

 4. Stig Bergling

  Bergling, Stig, Eugen Sandberg, Stig Sydholt, 1937–2015, spion.

 5. Lars Norén

  Norén, Lars, född 9 maj 1944, död 26 januari 2021, författare och dramatiker, konstnärlig ledare för Riksteatern 1999–2007 och för Folkteatern i Göteborg 2009–11.

 6. Malexandermorden

  Malexandermorden, uppmärksammat kriminalfall som inträffade i byn Malexander i Östergötland 1999.

 7. kriminalvård

  kriminalvård är statens organisation för att hålla människor i fängelse och för att övervaka personer som fått andra brottspåföljder (straff).
 8. rättspsykiatri

  rättspsykiatri är en del av psykiatrin där man arbetar med psykiskt sjuka personer som begår brott.

 9. öppen anstalt

  öppen anstalt, informell beteckning för kriminalvårdsanstalt som kännetecknas av låga säkerhetskrav och ett stort förtroende för de intagna, motsvarande dagens säkerhetsklass 3.

 10. Carlos Monzon

  Monzon, Carlos, 1942–95, argentinsk boxare, en av mellanviktens största mästare.