1. pikareskroman

  pikareskroman, pikaresk, litteratur där människors svagheter, växlande efter ålder, kön, samhällsställning, yrke etc., iakttas av en person utanför de sociala ordningarna och moraliska normerna.
 2. pika

  pika, Ochotona princeps , art i familjen pipharar.
 3. pika

  pi`ka verb ~de ~t ORDLED: pik-ar SUBST.: pikande
  Svensk ordbok
 4. Pikaia

  Pikaia, det vetenskapliga namnet på ett utdött djursläkte med omdiskuterad systematisk ställning.

 5. pik

  pik var under medeltiden ett långt spjutliknande stångvapen.
 6. pikanteri

  pikanteri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: pik-ant-eri-et
  Svensk ordbok
 7. pikantsås

  pikan`tsås subst. ~en ORDLED: pik-ant--sås-en
  Svensk ordbok
 8. pikaresk

  pikares´k subst. ~en ~er ORDLED: pikar-esk-en
  Svensk ordbok
 9. pikareskroman

  pikares`kroman subst. ~en ~er ORDLED: pikar-esk--rom-an-en
  Svensk ordbok
 10. pikant

  pikan´t adj., neutr. ~ ORDLED: pik-ant
  Svensk ordbok