1. pingla

  1ping`la subst. ~n pinglor ORDLED: pingl-an
  Svensk ordbok
 2. pingla

  2ping`la verb ~de ~t ORDLED: pingl-ar SUBST.: pinglande, pingling; pingel
  Svensk ordbok
 3. parasport

  parasport, paraidrott, tidigare handikappidrott, motions- och tävlingsidrott för rörelsehindrade, synskadade, utvecklingsstörda och döva.

 4. BOEL-provet

  BOEL-provet, barnhörselprov.
 5. pingel

  ping´el subst. pinglet ORDLED: pingl-et
  Svensk ordbok
 6. kalaspingla

  kala`spingla subst. ~n kalaspinglor ORDLED: kal-as--pingl-an
  Svensk ordbok
 7. jingel

  jing´el subst. ~n jinglar ORDLED: jingl-ar
  Svensk ordbok
 8. spårvagn

  spå`rvagn subst. ~en ~ar ORDLED: spår--vagn-en
  Svensk ordbok
 9. bjällra

  bjäll`ra subst. ~n bjällror ORDLED: bjällr-an
  Svensk ordbok