1. portabel

  porta´bel adj. ~t portabla ORDLED: port-abel
  Svensk ordbok
 2. portabella

  portabella, portabello, ett i svampodlings- och matlagningssammanhang förekommande namn på en form av svamparten trädgårdschampinjon ( Agaricus bisporus, synonym A. brunnescens).
 3. tulium

  tulium, metalliskt grundämne som tillhör lantaniderna i det periodiska systemets grupp 3.
 4. grottkonst

  grottkonst, allmän benämning på målningar, ristningar och reliefer och portabel konst i grottor från huvudsakligen yngre paleolitisk tid i Europa.

 5. Nintendo Co. Ltd.

  Nintendo Co. Ltd., Kyoto, japanskt spel- och underhållningsföretag med programvaruprodukter för spelarkader och hemmabruk i kombination med märkesegen elektronisk utrustning.

 6. Geiger–Müller-räknare

  Geiger–Müller-räknare, geigerräknare, GM-rör, detektor för radioaktiv strålning.
 7. portering

  portering, anpassning av källkoden i ett datorprogram så att det kan användas på en ny plattform, det vill säga ett annat operativsystem eller en annan centralenhet.

 8. C

  C, programspråk för datorer, utvecklat av Dennis Ritchie (1941–2011) vid Bell Laboratories i USA.
 9. SEGA Enterprises Ltd.

  SEGA Enterprises Ltd., Tokyo, japanskt dataspelsföretag, etablerat 1960, ursprungligen grundat 1951 under namnet Service Game Inc.

 10. orkestrion

  orkestrion, mekaniskt musikinstrument som uppträdde i olika former 1650–1850.