1. kreolspråk

  kreolspråk, numera teknisk term för ett språk som har fått större delen av sitt ordförråd från ett annat språk men vars grammatik avviker starkt från det språket.
 2. hållbar utveckling

  hållbar utveckling innebär att ett samhälle fungerar på ett sådant sätt att tillgångarna räcker för människor även i framtiden.
 3. isomeri

  isomeri är fenomenet att olika kemiska föreningar kan ha samma molekylformel.

 4. nationell minoritet

  nationell minoritet kallas en minoritet som har blivit erkänd och fått särskilda rättigheter i ett land.

 5. imperialism

  imperialism kallas det när länder utökar sitt territorium och inflytande på andra länders bekostnad.
 6. åttafaldiga vägen

  åttafaldiga vägen är en del av de fyra ädla sanningarna inom den buddistiska läran.
 7. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 8. Thailand

  Thailand, före 1939 och 1945–49 Siam, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 9. Pratern

  Pratern, tyska der Prater, park- och rekreationsområde i Wien, Österrike.
 10. assimilation

  assimilation kallas det när en person i en minoritetsgrupp överger sin kultur för att anpassa sig till en majoritet. Ordet används framför allt inom samhällsvetenskap för att beskriva hur det går till när människor måste leva på ett visst sätt i ett samhälle.