1. aposematisk

  aposematisk, benämning på (varnings)färgteckning med vilken ett bytesdjur gentemot potentiella predatorer signalerar sin giftighet, osmaklighet eller allmänna ”farlighet”.
 2. kriminologi

  kriminologi, det vetenskapliga studiet av brottsligheten.

 3. laddning

  laddning, elektrisk laddning, grundläggande begrepp inom fysiken som anger en egenskap hos (elementar-)partiklar och som styr deras växelverkan.
 4. kvark

  kvark, materiens minsta påvisade byggsten som enligt standardmodellen för elementarpartiklarna och tillsammans med leptonerna bygger upp all känd, vanlig materia.

 5. Uno Eng

  Eng, Uno, 1896–1972, författare.
 6. Tomas Tranströmer

  Tranströmer, Tomas, född 15 april 1931, död 26 mars 2015, författare, psykolog, professors namn 2011, Nobelpristagare i litteratur 2011.
 7. geni

  geni, person med hög grad av begåvning och förmåga till originellt skapande.
 8. LIGO

  LIGO, Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory, observatorium för att detektera gravitationsstrålning från astronomiska källor, baserat på interferometriska mätningar.

 9. Wilhelm Genazino

  Genazino, Wilhelm, född 22 januari 1943, död 12 december 2018, tysk författare.

 10. Andrea Palladio

  Palladio (egentligen di Pietro), Andrea, född 30 november 1508, död i augusti 1580, italiensk arkitekt.