1. presentationspapper

  presentationspapper, värdepapper som måste visas upp för en gäldenär för att denne ska vara pliktig att fullgöra en viss skyldighet, t.ex. att betala ett överenskommet belopp.
 2. presentation

  presentation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: pre-sent-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. presentationsrätt

  presentationsrätt, detsamma som istadarätt.
 4. presentationsval

  presentationsval, ett sätt att utse innehavare av vissa tjänster.
 5. universum

  universum, kosmos, världsalltet, hela rummet och tiden, inklusive all energi och materia, som utgör den av människan upplevda verkligheten.

 6. diskurs

  diskurs betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en sådan helhet.
 7. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).
 8. Erving Goffman

  Goffman, Erving, 1922–82, amerikansk sociolog, professor vid University of California, Berkeley, 1958–68, vid University of Pennsylvania från 1968.
 9. Victoria Benedictsson

  Benedictsson, Victoria, född Bruzelius, född 6 mars 1850, död 23 juli 1888, författare; pseudonym Ernst Ahlgren.

 10. regeringsförklaring

  regeringsförklaring, presentation av regeringens politik som avges av statsministern till riksdagen vid riksmötets första sammanträde.