1. proaktiv

    proaktiv, inriktad på förutsebara framtida situationer och ofta på att förhindra något oönskat, t.ex. brott eller sjukdom.
  2. interferens

    interferens, inom minnespsykologi och inlärningspsykologi en störning av ett inlärt material.
  3. Turkiet

    Turkiet, stat i Mellanöstern.