1. profitkvot

  profitkvot, inom marxistisk ekonomi förhållandet mellan mervärdet och hela det i produktionen investerade kapitalet.
 2. profit

  profit, en verksamhets vinst eller resultat efter att kostnaderna för alla produktionsfaktorer har dragits från bruttoinkomsten.
 3. profit

  profi´t subst. ~en ~er ORDLED: pro-fit-en
  Svensk ordbok
 4. David Ricardo

  Ricardo, David, född 18 eller 19 april 1772, död 11 september 1823, brittisk ekonom, parlamentsledamot 1819–23.
 5. East India Company

  East India Company, EIC, brittiskt handelskompani, grundat år 1600, som efter hand erövrade större delen av den indiska subkontinenten och administrerade den till 1858.

 6. arbetsdelning

  arbetsdelning, uppdelning av arbete i skilda delar, där varje del utförs av en eller flera enskilda personer.
 7. profitör

  profitö´r subst. ~en ~er ORDLED: pro-fit-ör-en
  Svensk ordbok
 8. profitera

  profite´ra verb ~de ~t ORDLED: pro-fit-er-ar SUBST.: profiterande, profitering
  Svensk ordbok
 9. profithaj

  profi`thaj subst. ~en ~ar ORDLED: pro-fit--haj-en
  Svensk ordbok
 10. stilistik

  stilistik, stilforskning , forskningsgren med ursprung i retorikens elocutio-del och med syfte att normera och beskriva text.