1. progression

  progression [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: pro-gress-ion-en
  Svensk ordbok
 2. Apex Legends

  Apex Legends, dator- och konsolspel i battle royale-genren, utvecklat av Respawn Entertainment och utgivet av Electronic Arts.

 3. Jacques Boucher de Perthes

  Boucher de Perthes, Jacques, 1788–1868, fransk fornforskare.
 4. kontinental filosofi

  kontinental filosofi, filosofisk tradition som brukar kontrasteras mot den analytiska filosofin. Namnet kontinental filosofi kommer från de analytiska, främst anglosaxiska, filosofernas benämning på strömningar i främst Tyskland och Frankrike som de vände sig mot.
 5. skattepolitik

  skattepolitik, den politik staten väljer för beskattningens utformning inom dess domvärjo.

 6. progressivitet

  progressivite´t subst. ~en ORDLED: pro-gress-iv-itet-en
  Svensk ordbok
 7. progressiv

  progressiv [-i´v el. pråg´-] adj. ~t ORDLED: pro-gress-iv
  Svensk ordbok