1. protestantism

  protestantism är en riktning inom kristendomen.
 2. protestantiska kyrkor

  protestantiska kyrkor, kyrkor i Europa som är framsprungna ur 1500-talets reformationsrörelser.

 3. protestsång

  protestsång, sånger med politisk udd om missförhållanden och orättvisor.
 4. Protestantiska unionen

  Protestantiska unionen, annan benämning på Evangeliska unionen.
 5. Protestant Episcopal Church of America

  Protestant Episcopal Church of America, amerikansk kyrka inom den anglikanska kyrkogemenskapen med huvudkvarter i New York.
 6. protest

  protes´t subst. ~en ~er ORDLED: pro-test-en
  Svensk ordbok
 7. arabiska våren

  arabiska våren, sammanfattande benämning på de nationella uppror som inleddes i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern under 2011.

 8. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 9. Boston Tea Party

  Boston Tea Party kallas ett intermezzo 16 december 1773, då nordamerikanska kolonister i skydd av mörkret och förklädda till mohawker bordade ett brittiskt fartyg i Bostons hamn och kastade dess last av te överbord.

 10. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.