1. pryda

  pry`da verb prydde prytt, pres. pryder ORDLED: pryd-er SUBST.: prydande
  Svensk ordbok
 2. solen

  solen, symbol ⊙, den närmaste stjärnan och solsystemets centralkropp.
 3. Shiva

  Shiva, Śiva, Siva, en av hinduismens mest betydelsefulla gudar, även kallad bl.a. Maheshvara, Mahadeva, Hara, Pashupati.
 4. dans

  dans har definierats som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum.

 5. Malcolm X

  Malcolm X, ursprungligen Malcolm Little, 1925–65, amerikansk svart nationalist och muslim.
 6. bröllop

  bröllop, de riter och ceremonier som hålls i samband med ingående av äktenskap.

 7. Persepolis

  Persepolis, forntida stad cirka 80 km nordöst om nuvarande Shiraz i södra Iran, grundad av storkonungen Dareios I (regerade 522–485 f.Kr.).

 8. visigoter

  visigoter (latin Visigothae), även felaktigt benämnda västgoter, germansk folkgrupp.
 9. pagod

  pagod, europeisk benämning på en i den buddhistiska tempelarkitekturen i främst Kina, Korea och Japan förekommande tornbyggnad med kvadratisk, rund eller flersidig bottenyta.
 10. romersk arkitektur

  romersk arkitektur, arkitekturen i antikens Rom och i det romerska riket.