1. prydlig

  pry`dlig adj. ~t ORDLED: pryd-lig
  Svensk ordbok
 2. solen

  solen, symbol ⊙, den närmaste stjärnan och solsystemets centralkropp.
 3. Shiva

  Shiva, Śiva, Siva, en av hinduismens mest betydelsefulla gudar, även kallad bl.a. Maheshvara, Mahadeva, Hara, Pashupati.
 4. dans

  dans har definierats som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum.

 5. Malcolm X

  Malcolm X, ursprungligen Malcolm Little, 1925–65, amerikansk svart nationalist och muslim.
 6. romerska siffror

  romerska siffror är tecken för tal.
 7. bröllop

  bröllop, de riter och ceremonier som hålls i samband med ingående av äktenskap.

 8. ornamentik

  ornamentik, ornamental utsmyckning av ett föremål, en byggnad, ett musikstycke; även samlingsterm för olika slags ornament samt benämning på läran om dessa.
 9. romersk arkitektur

  romersk arkitektur, arkitekturen i antikens Rom och i det romerska riket.

 10. visigoter

  visigoter (latin Visigothae), även felaktigt benämnda västgoter, germansk folkgrupp.