1. prydlig

  pry`dlig adj. ~t ORDLED: pryd-lig
  Svensk ordbok
 2. dans

  dans har definierats som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum.

 3. Shiva

  Shiva, Śiva, Siva, en av hinduismens mest betydelsefulla gudar, även kallad bl.a. Maheshvara, Mahadeva, Hara, Pashupati.
 4. solen

  solen, symbol ⊙, den närmaste stjärnan och solsystemets centralkropp.
 5. romerska siffror

  romerska siffror är tecken för tal.
 6. bröllop

  bröllop, de riter och ceremonier som hålls i samband med ingående av äktenskap.

 7. Malcolm X

  Malcolm X, ursprungligen Malcolm Little, 1925–65, amerikansk svart nationalist och muslim.
 8. romersk arkitektur

  romersk arkitektur, arkitekturen i antikens Rom och i det romerska riket.

 9. pagod

  pagod, europeisk benämning på en i den buddhistiska tempelarkitekturen i främst Kina, Korea och Japan förekommande tornbyggnad med kvadratisk, rund eller flersidig bottenyta.
 10. Persepolis

  Persepolis, forntida stad cirka 80 km nordöst om nuvarande Shiraz i södra Iran, grundad av storkonungen Dareios I (regerade 522–485 f.Kr.).