1. publikation

  publikation, benämning på skrift som mångfaldigas för distribution till allmänheten.
 2. publikation

  publikation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: publ-ik-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. publikationsbrott

  publikationsbrott, term som ofta avser detsamma som tryckfrihetsbrott men ibland bara vissa av dessa.
 4. tidning

  tidning, periodisk publikation, se dagstidning.
 5. tryckfrihetsförordningen

  tryckfrihetsförordningen, TF, grundlag som reglerar yttrandefriheten i tryckta skrifter, främst tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.
 6. tryckfrihet

  tryckfrihet, form av yttrandefrihet som främst gäller tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.

 7. bok

  bok, enligt tidigare definition en samling blad eller ark, vanligen med text, som hophäftats längs ena sidan.
 8. dagstidning

  dagstidning, periodiskt utgiven (tryckt) publikation, avsedd för spridning bland allmänheten och innehållande allmänna nyheter.

 9. juridik

  juridik, läran om rättsreglerna och deras tillämpning.
 10. ledare

  ledare, i tidningar och tidskrifter den vanligen osignerade artikel som uttrycker publikationens åsikt i en aktuell fråga.