1. putsarfiskar

  putsarfiskar, olika arter fiskar som är specialiserade att äta yttre parasiter, huvudsakligen kräftdjur, och lösa hudflikar från andra fiskar.
 2. putsa

  put`sa verb ~de ~t ORDLED: puts-ar SUBST.: putsande, putsning; 1puts (till 1)
  Svensk ordbok
 3. lo

  lo, lodjur, eurasiatisk lo, göpe, göpa, Lynx lynx (synonym Felis lynx), art i familjen kattdjur.

 4. putsarkitektur

  putsarkitektur, arkitektur där putsade fasader används som uttrycksmedel.
 5. apor

  apor, allmänspråklig benämning på flertalet arter i parvordningarna brednäsapor och smalnäsapor bland de högre primaterna, med undantag av människor och förmänniskor.

 6. insekter

  insekter är leddjur med sex ben. Kroppen är indelad i huvud, mellankropp och bakkropp.
 7. putsare

  put`sare subst. ~n äv. putsarn, plur. ~, best. plur. putsarna ORDLED: puts-ar-en
  Svensk ordbok
 8. surikat

  surikat, Suricata suricatta, art i rovdjursfamiljen manguster.
 9. lemurer

  lemurer, makier, Lemuriformes, infraordning halvapor med cirka 60 arter på Madagaskar och Komorerna.

 10. Stockholms stadshus

  Stockholms stadshus, beläget på Kungsholmens sydöstra udde, är ett av den moderna svenska byggnadskonstens främsta verk.