1. rackare

  rackare, äldre och oftast nedsättande benämning på en person som utförde arbete som ansågs orent.

 2. rackare

  rack`are subst. ~n äv. rackarn, plur. ~, best. plur. rackarna ORDLED: rack-ar-en
  Svensk ordbok
 3. Folk & Rackare

  Folk & Rackare, svensk–norsk musikgrupp 1976–86, bestående av Carin Kjellman (född 1950), Ulf Gruvberg (född 1946), Jørn Jensen (född 1956) och Trond Villa (född 1956).

 4. Folk och Rackare

  Folk och Rackare, musikgrupp, se Folk & Rackare (i NE alfabetiserad som FOLKRACKARE).
 5. bödel

  bödel är en person som är anställd av staten för att avrätta personer som dömts till döden.
 6. resande

  resande, resandefolket, folkgrupp med troligen samma ursprung som romerna.
 7. rack

  rack, en typ av lastställning på arbetssläde.
 8. rack

  rack, ålderdomlig ensitsig kyrksläde med starkt bakåtböjd framdel.
 9. rack

  rack, större åksläde med kuskbock och slädkorgen anbragt på två kälkar.
 10. rack

  rack, beslag av järn som fäster en rå till en mast eller stång och är försedd med en bult kring vilken rån kan vridas (brassas) i horisontalplanet.