1. radikal

  radikal är en förändring som är stor och genomgripande.
 2. radikal

  radikal, i politiken, se radikaler.
 3. radikalfeminism

  radikalfeminism, feministisk riktning vars utgångspunkt är att kvinnor är förtryckta på grund av sitt kön och att detta är den mest grundläggande formen av förtryck.

 4. radikaler

  radikaler, äldre namn fria radikaler, inom kemin föreningar innehållande en eller flera elektroner med oparat spinn.
 5. radikalisering

  radikalisering, processen då en individ blir mer radikal avseende ideologisk eller religiös uppfattning.

 6. radikal

  radikal, i kemin, se radikaler.
 7. radikal

  radikal, benämning på den del av ett sammansatt kinesiskt tecken som antyder det betecknade ordets betydelse.
 8. Radikale Venstre

  Radikale Venstre, danskt politiskt parti, grundat 1905 genom utbrytning ur Venstrereformpartiet.

 9. radikaler

  radikaler, i politiken i allmänhet anhängare av radikalism, vanligen socialism eller socialliberalism jämte kulturradikalism; i speciell mening anhängare av Radikale Venstre i Danmark eller radikalsocialisterna i Frankrike.
 10. fria radikaler

  fria radikaler, inom kemin äldre benämning på organiska föreningar innehållande ett udda antal elektroner.