1. rasera

  rase´ra verb ~de ~t ORDLED: ras-er-ar SUBST.: raserande, rasering
  Svensk ordbok
 2. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.

 3. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 4. kinesiska muren

  kinesiska muren, benämning på de vall- och mursystem som genom historien uppförts i norra Kina som skydd mot olika nomadfolk.
 5. översvämning

  översvämning innebär att mark tillfälligt kommer under vatten.
 6. Pierre Joseph Proudhon

  Proudhon, Pierre Joseph, 1809–65, fransk politiker och publicist som brukar räknas till 1800-talets sociala utopister.
 7. Tjörnbron

  Tjörnbron, bro över Askeröfjorden mellan Källön och Almön i Bohuslän.

 8. World Trade Center

  World Trade Center, byggnadskomplex på södra Manhattan i New York, USA, uppfört 1962–76, demolerat 2001.
 9. svensk–norska unionen

  svensk–norska unionen, officiellt Sverige–Norge eller Sverige och Norge, den statsrättsliga föreningen mellan kungarikena Sverige och Norge 1814–1905.
 10. kristologi

  kristologi, läran om Jesus i hans egenart som Kristus.