1. rastafari

  rastafari, religiös-etnisk rörelse från Jamaica (Västindien); även anhängare av denna rörelse.

 2. rast

  rast, annat namn på växtarten fårtunga.
 3. raster

  raster, hjälpmedel som används i grafisk reproteknik för uppdelning av en bild i punkter eller linjer för att vid tryckning möjliggöra återgivning av bildens halvtoner.
 4. rast

  rast, gammal svensk längdenhet som skulle avse den sträcka man gick tills man rastade.
 5. rast

  rast, avbrott i arbetet under vilket arbetstagare inte behöver vistas på arbetsstället.
 6. RAST

  RAST, radio allergo sorbent test, metod för bestämning av mängden IgE-antikroppar (reaginer) mot ett visst allergiframkallande ämne, allergen.
 7. kritisk rasteori

  kritisk rasteori, engelska critical race theoryteoretisk tradition och rörelse som betonar relationen mellan ras som social kategori, samhället och lagen. 

 8. rast

  rast subst. ~en ~er ORDLED: rast-en
  Svensk ordbok
 9. raster

  raster, sekundärbländare, strålfilter som används vid röntgenundersökningar.
 10. rastertryckning

  rastertryckning, textiltryckningsteknik där färgerna appliceras i form av ett raster, dvs. ett fint punkt-, rut- eller streckmönster.