1. recensent

  recensen´t subst. ~en ~er ORDLED: re-cens-ent-en
  Svensk ordbok
 2. journalist

  journalist, person som yrkesmässigt framställer eller förbereder redaktionellt material för publicering i exempelvis dagspress, magasin, TV, radio eller på internet.

 3. Sten Lindroth

  Lindroth, Sten, 1914–80, idé- och lärdomshistoriker, professor vid Uppsala universitet från 1957, ledamot av Svenska Akademien från 1968; son till Hjalmar Lindroth (1878–1947).
 4. Jan Fridegård

  Fridegård, Jan, född 14 juni 1897, död 8 september 1968, författare.

 5. Phillip Knightley

  Knightley, Phillip,1929–2016, australisk journalist och författare, främst verksam i Storbritannien.

 6. litteratör

  litteratör (franska littérateur ’författare’, ’litteratör’, av latin litterator ’(elementar)lärare’, egentligen ’person som lär ut bokstäverna’, till littera ’bokstav’), en litterär yrkesbeteckning som växlat innebörd, delvis i relation till litteratur.
 7. Helge Åkerhielm

  Åkerhielm, Helge, 1910–68, litteraturkritiker och författare; jämför släktartikel Åkerhielm.
 8. Camera Obscura

  Camera Obscura, diktsamling, utgiven 1946 av medicinarna Lars Gyllensten och Torgny Greitz under pseudonymen Jan Wictor.
 9. Mats Gellerfelt

  Gellerfelt, Mats, 1952–2016, författare, från 1979 litteraturkritiker i Svenska Dagbladet, där han tidigare arbetade som typograf.

 10. Karl Flodin

  Flodin, Karl, 1858–1925, finländsk musikskriftställare och tonsättare.