1. redovisa

  re`dovisa verb ~de ~t ORDLED: redo--vis-ar SUBST.: redovisande, redovisning
  Svensk ordbok
 2. klimat

  klimat, de meteorologiska elementens statistiska egenskaper, såsom medelvärden, standardavvikelser, högsta och lägsta uppmätta värden m.m.

 3. Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna, KD, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1991, nuvarande namn sedan 1996.

 4. tematisk karta

  tematisk karta, karta som redovisar lägesbunden information inom ett tema, t.ex. befolkning, jordbruk, industriproduktion eller geologi.
 5. astronomi

  astronomi, kunskapen om och det vetenskapliga studiet av himlakroppar och andra naturföreteelser utanför planeten jorden.
 6. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 7. perspektiv

  perspektiv, uppfattningen av rumsliga förhållanden i synbilden.
 8. översvämning

  översvämning, högvatten som utbreder sig över land.
 9. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 10. budget

  budget, en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år.