1. redskap

  redskap är ett hjälpmedel som man använder när man ska utföra ett arbete eller tillverka något.
 2. redskapsgymnastik

  redskapsgymnastik, all gymnastik, som utförs på eller med hjälp av redskap.
 3. redskap

  re`dskap subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: red-skap-et
  Svensk ordbok
 4. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 5. bottensatt redskap

  bottensatt redskap, rörligt fiskeredskap, vanligtvis garn eller nät, som sätts ut på bottnen.
 6. hästanspänt redskap

  hästanspänt redskap, redskap eller maskin med häst som dragare.
 7. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 8. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.

 9. stenåldern

  stenåldern är det arkeologiska namnet på människans äldsta tid på jorden från det att man började göra stenredskap.
 10. Josef Stalin

  Josef Stalin var en sovjetisk politiker och Sovjetunionens kommunistiske diktator från slutet av 1920-talet till sin död 1953.