1. reglerad invandring

  reglerad invandring, genom statliga bestämmelser styrd immigration.
 2. reglerad jakt

  reglerad jakt, dels den försöksverksamhet med reglerad älgjakt som tidigare bedrevs i vissa län och som innebar en till lokala förhållanden anpassad och antalsbegränsad avskjutning, dels numera, en benämning på den älgjakt som sker med en reglerad tilldelning och en fastställd högsta tillåtna avskjutning.
 3. reglerad förvaltning

  reglerad förvaltning, den del av kommunernas förvaltning vars uppgifter och verksamhetsformer är reglerade i ett antal speciallagar som stadgar åligganden för kommuner och regioner att ansvara för vissa samhällsuppgifter.

 4. reglera

  regle´ra verb ~de ~t ORDLED: regl-er-ar SUBST.: reglerande, reglering
  Svensk ordbok
 5. brunbjörn

  brunbjörn, björn, äldre landbjörn, Ursus arctos, art i familjen björnar.

 6. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.

 7. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 8. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 9. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 10. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.