1. rehabilitera

  rehabilite´ra verb ~de ~t ORDLED: re-hab-il-it-er-ar SUBST.: rehabiliterande, rehabilitering
  Svensk ordbok
 2. individualprevention

  individualprevention, specialprevention, den verkan som bestraffning har på den straffades benägenhet att begå nya brott.
 3. fenomenologi

  fenomenologi, läran om det som visar sig för medvetandet.
 4. Waffen-SS

  Waffen-SS, Waffen SS, från 1935 till 1939/40 benämnt SS-VT (Verfügungstruppe), militära förband inom SS med grund i Hitlers livvakt, från sommaren 1940 en självständig militär organisation.
 5. Karl Radek

  Radek (egentligen Sobelsohn), Karl, 1885–1939, sovjetisk politiker.
 6. hörselskada

  hörselskada, nedsatt förmåga att uppfatta ljud.

 7. avstalinisering

  avstalinisering, benämning på de försök som efter Stalins död gjordes för att förändra Sovjetunionens politik och kulturliv.
 8. rehabilitering

  rehabilitering, återställande av förlorad funktion (till skillnad från habilitering: utvecklande av ny förmåga).

 9. fundamentalism

  fundamentalism, en kristen (protestantisk) rörelse som betonar Bibelns ofelbarhet i alla slags frågor, inte bara de religiösa.
 10. hälsovård

  hälsovård, åtgärder som främjar ett gott hälsotillstånd och förebygger sjukdomar.