1. republik

  republik, stat med vald statsledning eller statschef (i regel president), i motsats till monarki.
 2. replikation

  replikation, duplicering av en DNA-molekyl till två kopior.
 3. rep

  rep är något långt, smalt och böjligt föremål som kan användas för att binda fast eller lyfta saker med.
 4. reportage

  reportage, anskaffning av nyheter för olika massmediers räkning (”vara ute på reportage”) samt den genre i vilken dessa nyheter presenteras.
 5. reporänta

  reporänta, 1994–2022 namn Riksbankens styrränta.

 6. reptilhjärna

  reptilhjärna, skämtsam benämning på de delar av människohjärnan som är verksamma i basala biologiska funktioner och driftpräglade beteenden, dvs. de som styrs av autonoma nervsystemet samt de som har att göra med föda, fortplantning och tävlan med omgivningen.
 7. reproduktion

  reproduktion, i biologiska sammanhang vanligen term för förökning, fortplantning, bildning av nya individer (sexuellt eller asexuellt).

 8. reptiler

  reptiler, annat namn på klassen kräldjur.
 9. repressalier

  repressalier, inom folkrätten legitima motåtgärder som en stat vidtar mot en annan som gjort sig skyldig till folkrättsbrott.
 10. representation

  representation, något som står för något annat.