1. representativt urval

  representativt urval, urval som är likt den population ur vilken urvalet valts i alla viktiga avseenden, t.ex. bakgrundsvariabler som ålder och kön för grupper av individer eller storlek och bransch för grupper av företag.
 2. representativ

  representativ [-i´v el. rep´-] adj. ~t ORDLED: re-pre-sent-at-iv
  Svensk ordbok
 3. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.
 4. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 5. kvantitativ metod

  kvantitativ metod, ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser.
 6. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 7. statsskick

  statsskick, formerna för statlig styrelse. En traditionell indelning i monarki och republik är baserad på statschefens ställning.
 8. statschef

  statschef, statsöverhuvud, högste företrädaren för en stat, oftast kallad president i en republik, kung eller drottning i en monarki.
 9. konstitutionell monarki

  konstitutionell monarki, statsform där en kung (drottning etc.) är statschef med strikt begränsade befogenheter enligt författningen (konstitutionen).
 10. ekologism

  ekologism, politisk ideologi som bär upp de gröna partierna samt närstående miljögrupper och organisationer världen runt.