1. representera

  represente´ra verb ~de ~t ORDLED: re-pre-sent-er-ar SUBST.: representerande; representation
  Svensk ordbok
 2. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.

 3. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).

 4. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 5. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 6. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 7. moské

  moské, byggnad för den muslimska bönen.
 8. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.

 9. proportionella val

  proportionella val, valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

 10. postkolonialism

  postkolonialism, heterogent forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar den västerländska kunskapstraditionen och dess förankring i globala relationer av dominans och underordning.