1. resonemang

  resonemang´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: re-sone-mang-et
  Svensk ordbok
 2. växelverkan

  växelverkan, allmän term som anger ömsesidig påverkan mellan två eller flera föremål eller skeenden.
 3. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 4. resonemangsfaktor

  resonemangsfaktor, R-faktor, dimension identifierad i psykometrisk forskning (se psykometri).
 5. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 6. decentralisering

  decentralisering, fördelning (spridning) av verksamheter eller inflytande från ett centrum eller ett fåtal centra till fler områden och personer.

 7. generalisering

  generalisering, härledning av allmän slutsats från enskilda exempel.
 8. kausalitet

  kausalitet, orsakssamband.
 9. intelligens

  intelligens, i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga.

 10. absolutism

  absolutism, historisk term vilken vanligen betecknar den starka furstemakt som präglar många europeiska stater under 1500-, 1600- och 1700-talen.