1. restriktionsenzymer

  restriktionsenzymer,, populariserat genetiska saxar (biokemiska saxar), enzymer som klipper DNA.
 2. rest

  rest, i matematiken resultatet av en subtraktion.
 3. rest sten

  rest sten, arkeologisk term för gravminnesmärke, bestående av en upprest eller kantställd sten, som vanligen markerar en enkel brandgrav.
 4. restklass.

  restklass. I matematiken utgörs en restklass modulo ett positivt heltal m av de heltal som vid division med m ger samma rest.
 5. restberg

  restberg, isolerat berg som blir kvar när omgivande berggrund eroderats bort.
 6. restitution

  restitution,, term inom juridiken för det fall att någon återställs i samma situation som han befann sig i före en kränkning av hans rättsligt skyddade intresse, t.ex. när ett föremål som tagits från honom återställs (besittningsrestitution).
 7. restless legs

  restless legs, restless legs syndrome, RLS, rastlösa ben, medicinsk benämning på symtomkombination (syndrom) bestående av framför allt krypande, stickande och kliande obehag i benen samt ett behov av att lindra dessa obehag genom att röra på benen.
 8. resturin

  resturin, residualurin , urin som finns kvar i blåsan efter vattenkastning.
 9. resteffekt

  resteffekt, inom kärntekniken den effekt som utvecklas i en kärnreaktor efter det att reaktorn har stängts av.
 10. restauration

  restauration, som historisk och politisk term återställelse av en tidigare, genom revolution störtad, vanligen monarkisk regim, t.ex. monarkins återkomst i England 1660, i Frankrike 1814 och 1815 och i Spanien 1975.