1. retardation

  retardation,  fartminskning, i allmänt språkbruk motsatsen till acceleration.
 2. retardering

  retardering, etnologisk term för den eftersläpning i bruket av en sed eller ett föremål som varit vanlig inom den för nyheter mindre mottagliga allmogekulturen.
 3. retardation

  retardation, i psykologisk mening försenad utveckling, främst av intellektuella funktioner.
 4. retailbank

  retailbank, bank med speciell inriktning på hushållssektorn.
 5. retarder

  retarder, extra bromsanordning på motorfordon som kan erfordras vid långa bromssträckor.
 6. reta

  re`ta verb ~de ~t ORDLED: ret-ar SUBST.: retande, retning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 7. nässeldjur

  nässeldjur är en grupp enkla djur  som lever i vatten.

 8. retabel

  retabel (spanska retablo, ytterst av retro- och latin tabula ’bräda’, ’planka’), altar- eller helgonskåp bestående av en skärmvägg mot vilken är placerad en mittgrupp omgiven av stående apostlar eller helgon.
 9. Retalhuleu

  Retalhuleu, stad i sydvästra Guatemala; för belägenhet se landskarta Guatemala.
 10. mental retardation

  mental retardation, den vanligaste internationella benämningen på intellektuell funktionsnedsättning.